Vzdělávací program Studium pedagogických věd je určen absolventům neučitelských studijních oborů (VŠ), kteří mají zájem získat odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v následujících programech:

  • Právo, právní a veřejnosprávní činnost (např.: sociálně právní činnost, sociálně správní činnost, aj.)
  • Pedagogika, učitelství a sociální péče (např.: charitativní, pastorační a sociální práce, pečovatelské služby, humanitární práce, sociální činnost v prostředí etnických minorit, sociální pedagogika, sociální práce, sociálně výchovná činnost, aj.)
  • Obecně odborná příprava (např.: rodinná škola - sociální služby)

 Tato forma studia absolventům úplného vysokoškolského vzdělání poskytne způsobilost k vyučování výše uvedených odborných předmětů na středních školách v České republice.