O vzdělávacím programu

Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, n.o. ve spolupráci s
detašovaným pracovištěm Praha

(Husův institut teologických studií)

otevírá pro uchazeče celoživotní vzdělání - studium pedagogických věd

Program studia: Studium pedagogických věd zaměřených na výkon pedagogické činnosti učitele odborných předmětů sociálního zaměření

Cíle vzdělávání

Získat pedagogickou způsobilost pro výkon pedagogické činosti učitele odborných předmětů sociálního zaměření ve skupinách středoškolských oborů:

Právo, právní a veřejnosprávní činnost (např.: sociálně právní činnost, sociálně správní činnost, aj.)
Pedagogika, učitelství a sociální péče (např.: charitativní, pastorační a sociální práce, pečovatelské služby, humanitární práce, sociální činnost v prostředí etnických minorit, sociální pedagogika, sociální práce, sociálně výchovná činost, aj.)
Obecně odborná příprava (např.: rodinná škola - sociální služby)

Specifické cíle

Získat vědomosti ze všeobecné pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky s cílem vytvořit profesní kompetence pro výuku odborných předmětů sociálního zaměření pro absolventy neučitelského oboru sociální práce. Mít poznatky o rámcových vzdělávacích programech a o tvorbě školských vzdělávacích programů, distančního vzdělávání a školském systému v České republice. Získat infomrace o pracovně-právním statusu pedagogických pracovníků.

Obsah vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu se dělí na bloky: pedagogicko-psychologický, oborově (předmětově) didaktický a předmětově oborový. Součástí studia je 40 hodin pedagogické praxe pod vedením zaměstnanců cvičné školy.

Profil absolventa

Absolvent akreditovaného magiterského studijního programu sociální práce absolvováním studia pedagogický věd získá status pedagogického pracovníka dle § 2 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a splní podmínky získání odborné kvalifikace podle § 9 a § 11 citovaného zákona.

Forma a délka studia

Externí studium realizované prezenční formou

Rozsah vzdělávacího programu studia pedagogických věd je určený v souladu s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků na 250 hodin.
Studium je rozděleno do čtyř semestrů a ukončeno závěrečnou zkouškou.