Platby

Celoživotní vzdělávání – Doplňkové pedagogické studium

Platby v akademickém roce 2022/2023

 

Číslo účtu: 2500231461/2010 (Fio Banka)

Poplatek za přijímací řízení a administrace zápisu
– splatný s podáním přihlášky
Částka: 1 530 Kč
Variabilní symbol: datum vašeho narození ve formátu: rrmmdd (rok měsíc den)
Specifický symbol: 5552

Poplatek za semestr studia – za každý započatý semestr (zimní semestr je splatný ke dni zápisu, letní semestr k 31. 3. daného kalendářního roku)
Částka: 5 880 Kč
Variabilní symbol: datum vašeho narození ve formátu: rrmmdd (rok měsíc den)
Specifický symbol:
• 1. semestr: 77711
• 2. semestr 77712
• 3. semestr 77713
• 4. semestr 77714

Poplatek za závěrečnou zkoušku a vydání osvědčení o absolvování

Částka: 1 980 Kč
Variabilní symbol: datum vašeho narození ve formátu: rrmmdd (rok měsíc den)
Specifický symbol: 8883