Přijímací řízení

 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Vstupní podmínky uchazeče o přijetí:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého (magisterského) stupně ve studjním programu (oboru) Sociání práce
- Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého (magisterského) stupně v příbuzném oboru s podmínkou vykonání státní závěrečné zkoušky z předmětu Sociální práce
- Studium akreditovaného studijního programu (oboru) Sociální práce s podmínkou, že státní závěrečnou zkoušku z programu celoživotního vzdělávání student absolvuje až po ukončení magisterského studia.

Tiskopis přihlášky ke stažení
pdfPřihláška CZV-DPS 2023/2024101.19 KB

Povinné přílohy:
- Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - podrobnosti ZDE
- Stručný profesní životopis
- Motivační dopis (motivace ke studiu zvoleného oboru), ručně psaný, min. 1/4 A4, může být součástí životopisu
- Ověřenou kopii VŠ diplomu a vysvědčení o státní zkoušce
- Dvě fotografie pasového formátu

Vytištěnou přihlášku společně s povinnými přílohami zašlete na korespondenční adresu:
HITS (Celoživotní vzdělávání)
Studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 PRAHA 3 - Žižkov

Uzávěrka přihlášek přijímacího řízení:
Přhlášky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2023

Kritéria přijetí:
- Základní podmínkou je stanovené vzdělání
- V případě naplnění oboru budou přijati studenti dle pořadí v jakém zaslali přihlášku.

Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci:
MSMT-13511/2021-4-617